Drejtori i NP RDN ka zhvilluar takim me kryeministrin e Malit të Zi