Drejtori

Endrin Kadriu

u.d. Drejtor

+ 389 (0)2 3297 100
endrin.kadriu@jpmrd.gov.mk

Endrin Kadriu u angazhua drejtor i NP Radiodifuzionit Nacional në Janar të vitit 2022.

 

Arsimimi

 • Arsimi fillor, “ Sh.f. Istikball” – Tetovë , 1998 – 2006

 • Arsimi i mesëm, “ Gjimnazi Kirill Pejçinoviq” – Tetovë, 2006 – 2010

 • Arsimi sipëror, Fakulteti i shkencave të zbatuara, i diplomuar në vitin 2016 si “ Inxhinier i diplomuar i Mekatronikës”, pranë Universitetit të Tetovës

Përvoja e punës

 • Shtator 2018- Korrik 2021 , IT Profesor në Maarif International Schools

 • 2020 – Mësimdhënës në “ Sh.f. Istikball” – Tetovë

 • Nëntor 2016 – Dhjetor 2017, Telekom Telecommunications – Germany

 • Nëntor 2011- Maj 2012, “Mirëmbajtës dhe dizajnues i rrjetit kompjuterik “ MOLIKA

Shkathtësitë

 • Njohje e shkëlqyeshme e teknologjisë informatike (Word, Exel, PowerPoint, CorelDraw)

 • Njohje e shkëlqyeshme e programeve dizajnuese si: AutoCAD, SolidWorks, MS Project/Office, MATLAB.

Njohja e gjuhëve

 • Shqip (Gjuhë amtare)

 • Maqedonisht, Anglisht (Rrjedhshëm)

 • Serbisht, Spanjisht, Kroatisht, Bullgarisht (Njohuri të mira)

Aktivitetet dhe pjesëmarrjet

 • Anëtar i “American corner Tetovo”

 • Anëtar i “Peace Corps”

 • Diplomë e kampit kombëtar për lider

 • Certifikatë mbi vlerësimin e të folurit në publik – Ambasada e SHBA në Shkup