Заменик Директор

Александар Симоноски

в.д. Заменик Директор

aleksandar.simonoski@jpmrd.gov.mk
 • Вршител на должност – Заменик Директор  во  ЈП Национална радиодифузија – Скопје
 • Датум на раѓање:15.04.1979 година – Скопје
 • Националност: Македонец

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Универзитет ’’Св.Кирил и Методиј’’
 • Филозофски факултет –Скопје;
 • Институт за одбрана –дипломиран професор по одбрана и заштита;

РАБОТНО ИСКУСТВО:

 • ноември-април: 2003-2004 – Министерство за одбрана, Одделение за одбрана-Чаир;
 • април-декември: 2004-2006 – Министерство за одбрана, Одделение за одбрана – Кисела Вода;
 • ноември-февруари: 2007-2008 – ТП Горење;
 • март-септември: 2008-2023 – Општина Карпош;

ТЕХНИЧКИ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНИ

 • Одлични познавања од областа на информатичката технологија и ИТ опрема;
 • Microsoft Office  апликациите  (Word, Excel, Power Point, Internet);

КОМУНИКАЦИСКИ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ

 • Мајчин јазик: Македонски,
 • Други јазици: Англиски, (Одлично познавање), Српски, (одлично совладување), Хрватски (одлично совладување).