ЈП НРД учествуваше на Меѓународна регулаторна конференција: ПРЕДИЗВИЦИ КОН ГИГАБИТ ОПШТЕСТВО