Директорот Ендрин Кадриу одржаа работен состанок за Broadbend во просториите на Агенцијата за Електронски Комуникации