Целосна дигитализација на услугите, за доброто на граѓаните