ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019 за вработување на четриесет и пет (45) лица административни службеници, даватели на јвана услуга и помошно технички кадар на определено време