Директорот Ендрин Кадриу имаше состанок со претседателот на Високиот совет за Радио и Телевизија на Република Турција