Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со министерот на МИОА