Презентација на директорот Д-р Фестим Халили во меѓународна конференција подржана од Европската комисија