Дали можеме да ги избегнеме или да ги спречиме пожарите во шумите на Република Северна Македонија?