Директорот на ЈП НРД учествуваше на конференцијата за Охридскиот рамковен договор