Интервенција на системот за осветлување на антенскиот столб