ЈП НРД со високо структурирано темпо успешно го заврши просецот на мапирање на сите Јавни Институции, Општини