Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Министерот за финансии