Посета на годинешниот Меѓународен конгрес за радиодифузија во Амстердам – IBC