Контакт

+ 389 (0) 2 3297 100
+ 389 (0) 2 3297 170

0800 700 70

бул. Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје, Северна Македонија

makedonska.radiodifuzija@jpmrd.gov.mk

Марија Несторова

Лице за контакт со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

Кристина Чулева

Одговорено лице за информации од јавен карактер