Директор

Ендрин Кадриу

Директор

+ 389 (0)2 3297 100
endrin.kadriu@jpmrd.gov.mk

Ендрин Кадриу е именуван за директор на ЈП Национална Радиодифузија во јануари 2022 година.

 

Образование

 • Основно “О.У. Истикбал”, 1998 – 2006

 • Средно “Гимназиа Кирил Пејчинович”, 2006 – 2010

 • Тетовски Универзитет “Дипломиран Инжинер по Мекатроника”, 2016 година

Работно Искуство

 • Септември 2018 – јули 2021,   IT професор во Maarif International Schools

 • 2020 – Професор во основно  училиште “О.У. Истикбал”

 • Ноември 2016 –  декември 2017, Telekom Telecommunications (Germany) “Sales Agent” – Macedonia

 • Ноември  2011 – мај 2012,  Одржување на компјутерска мрежа и дизајнирање, во MOLIKA

Вештини

 • Добро владење на информатичка технологиа (Word, Exel, PowerPoint, CorelDraw)

 • Добро познавање на Дизајн програми како: AutoCAD, SolidWorks, MS Project/ Office, MATLAB.

Познавање на јазици

 • Албански (Мајчин јазик)

 • Македонски , Англиски (Одлично совладување)

 • Србски, Шпански, Хрватски, Бугарски (Добро познавање)

Активности и членство

 • Член на “American corner Tetovo”

 • Член на “Peace Corps”

 • Диплома за национален лидерски камп

 • Сертификат за вреднување во јавното говорење – Американска амбасада Скопје